30 Mart 2010 Salı

Montessori Eğitim Semineri-İstanbul

Öncelikle şunu belirteyim ki giderken kafamda canldırdığım 'seminer' fikrinden çok çok öte ve güzel bir paylaşımdı,tadı damakta kalan hoş bir sohbetti benim için..Bunun için tüm samimiyeti,donanımı ve herşeyden öte anneliğiyle orada bulunan Hilal Hanıma ve bu iş için çok çaba sarfedip çok da güzel bir evsahipliği yapan sevgili Nuran'a çok teşekkürler tekrar.

I.BÖLÜM:

Seminerin ilk bölümünde genel olarak Montessori felsefesinden ve Maria Montessori'nin hayatından bahsetti Hilal Hanım.Bu kısma çok ayrıntılı girmeyeceğim; zaten felsefeyi tanımaya çalışan herkesin karşısına ilk çıkan bilgiler.Montessori felsefesinin ana hatları için Annelik Sanatı ,M.Montessori'nin hayatı ve materyallerle ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için Emel Çakıroğlu Wilbrandt'ın Çocuk Eğitim Sanatı kitabı güzel kaynaklar.

Felsefeyle ilgili olarak değindiği iki nokta çok güzeldi;

1.'Çocuk yetiştirilmez,yetişir.' Yani Montessori felsefesi yetişkin temelli bir süreç değildir.Bizim yapmamız gereken ona uygun ortamı hazırlayıp,yol göstermek sadece.Maria Montessori sisteminin çocuk temelli olduğunu pek çok sözünde de vurguluyor zaten..'Çocuğu çalıştım,çocuğun bana verdiklerini aldım'..Yetişkin için yapılabilecek en güzel şey çocuğu izlemek ve sadece ihtiyaç duyduğunda destek olmak.Çocuk açısından en güzel karşılığı 'Gölge etme başka ihsan istemem'...

2. Çocuk (o dönemde pek çok eğitim felsefecisinin savunduğu gibi) 'boş bir levha' değildir..Sahip olduğu potansiyelle dünyaya gelir,bu potansiyeli geliştirmek için çaba sarfeder...Siz engel olmadığınız ve ona uygun ortamı sğladığınız sürece kendini gerçekleştirmeye devam edecektir.

II.BÖLÜM:
İkinci bölümde Montessori felsefesinin çok önem verdiği,gözlemlenmesi ve uygun bir çevreyle desteklenmesi gereken 'Çocuğun Eğilimleri'nden bahsedildi..Montessori'ye göre çocuğun eğilimleri:

1. Normalleşme: Bundan kasdedilen 'ideal çocuk' olma değildir tabii ki..Çocuğun doğuştan getirdiği potansiyeli ile varolan yaşam koşullarını birleştirerek kendisini gerçekleştirmesidir.Montessori'ye göre normalleşmiş çocuk bazı özellikler gösterir:Düzenlilik tutkusu,çalışma tutkusu,ani konsantrasyon,bağımsızlık ve girişimcilik,yardımlaşma,yaptığından zevk alma,neşe bunlardan bazıları.Kendisine uygun ortam ve destek sağlanan çocuk bu özellikleri kazanıp normalleşirken,engellenen ve kısıtlanan çocuk bu engellenmeyi huzursuzluk olarak aksettirecek ve gelişimini tamamlayamayacaktır.

2. Hareket eğilimi:Çocuğun en önemli ihtiyacı özgürlük ve hareket ihtiyacıdır..Bir çocuğun istediği zaman hareket etme hakkı vardır ve bu elinden alınamaz..Engel olmak çocukta uyumsuzluk,hiperaktivite gibi sorunlara neden olur.Bu nedenle Montessori eğitim sisteminde eğitim ders saatlerine bölünmez ve çocuk bir çalışmayı bırakmak ya da ara vermek istediğinde engellenmez..Öğrenmeyi başlatan da bitiren de çocuğun kendisidir.

3. Duyuların hassaslaştırılması: Montessoride kullanılan materyallerin herbiri duyuların hassaslaştırılması amacına hizmet eder.İki elin birarada kullanılması ve mümkün olduğunca parmakların çalıştırılması da buna dayanır..Her iki elimizin işaret ve orta parmağından beyne aracısız giden sinirler vardır,ilk 6 yaşta bunu ne kadar kullanırsa beyin gelişimi o kadar artar..Mesela çocukların dikkati 2 yaş civarında minik objelere ve ayrıntılara yoğunlaşır,(bunu 2 yaş civarı bebeği olan her anne gözlemlemiştir zaten)bu dönemde bunun desteklenmesi gerekir..Boncuk gibi küçük nesnelerle (yetişkin gözetiminde) oynatılması (boncukları küçük bir deliktetn geçirme) bu amaca hizmet eder.Küçük nesnelerle çalışma çocuğa aynı zamanda ayrıntıyı görme,olayı detaylandırma gibi özellikler kazandırır.

3. Sosyalleşme: 3-6 yaş döneminin en temel ihtiyaçlarından biridir.Montessori sınıf faaliyetleri bu açıdan çok eleştirilir aslında ama Montessori sınıflarında materyallerin çoğu tek başına çalışmaya yöneltse de sosyalleşmenin desteklenmesi için de çalışmalar yapılır.Birlikte kahvaltı masası hazırlama,toplama,temizlik,çember faaliyetleri,yardım,iki kişiyle yapılan karşılıklı eşleştirmeler çocuğun bu yönünü desteklemeye yöneliktir.Bu konuda ailelere de düşen önemli görevler vardır.Sadece sinemaya,tiyatroya götürmek olarak algılanmamalıdır bu.Çocuğun tüm yaşamsal faaliyetlere ortak edilerek sosyalleşmesi sağlanmalıdır..Alışverişe listenin hazırlanmasından alınanların eve taşınmasına kadar çocuğun ortak edilmesi buna örnek olarak verilebilir..Çocuğun gündelik hayatında sonucunu gördüğü herşeyin süreç kısmının gösterilmesi de sosyalleşmesine destektir aslında.(Bu konuda kendi okullarının yaptığı gezilerden bahsetti Hilal Hanım)Hertürlü iş koluna ait alanların çocuğa gösterilmesi,matbaa,fabrika,geridönüşüm tesisi gibi yerlere yapılan geziler çocuğun sosyal hayatını zenginleştirir.

4.Konsantre olma (Dikkatin polarizasyonu):Montessori materyallerinin en öneml özelliklerinden birisi de konsantrasyonu sağlama ve bunu arttırmaya yönelik olmasıdır.Bu nedenle her materyalin yöneldiği bir duyu,sağlaması gereken bir amaç vardır.Aynı şekilde materyallerin sadeliği ve düzlüğü de dikkatin dağılmasını engellemeye yöneliktir.Dışarıdan müdahaleyi minimuma indirebilmek için her materyalin de kendi içinde hata kontrolü vardır.(Klasik materyallerde varolduğunu bildiğimiz bu hata kontrolleri pratik hayatla ilgili yapılan çalışmalarda da bulunur.Mesela mercimekle kaptan kaba aktarma çalışmasında altına konulan tek ve koyu renkli tepsi bu materyalin hata kontrolüdür.Çocuk tepsiye dökülen mercimek tanelerini koyu renk sayesinde rahatlıkla bulabilir.Ucu mıknatıslı bir çubuk yardımıyla makarna dolu bir kabın içinde bulunan metal parçaları çıkarma aktivitesinde hata kontrolü, bulunacak olan metal nesnelerin resimlerinin bulunduğu bir karttır.Çocuk çıkardığı her metal nesneyi karttaki resmiyle eşleştirir.Sulu çalışmaların hata kontrolü, tepside varolan süngerdir.Çocuk dökülen suyu süngerle silerek hatasını telafi edebilir.)

III.BÖLÜM:
Üçüncü bölümün konusu sınıf düzeniydi.Bu konunun girişinde Hilal Hanımın söylediği bir söz çok hoşuma gitti benim: 'Okul içerisinde yapacak çok iş var,herkes çok meşgul ama hiç ittirmece yok,acele yok' Gerçekten de Montessori sınıflarından izlediğim bazı video görüntülerinde en çok dikkatimi çeken şeydi bu:Herkes meşgul ama o kadar sakin ki,çocuğun adımlarına göre ayarlanmış bütün dünya,onun yapabilme hızında...Sanırım en çok da bu ayarlamayı eksik yapıyoruz biz...Sınıf düzeni konusunda değinilenler şöyle:

1. Çalışma alanının oluşurulması: Montessori sınıflarında iki çalışma alanı vardır.Birincisi yerde varolan halının üzerine serilmiş bir kilim/küçük halı,ikincisi masa.Masadaki aktiviteler ya tepsilerde ya da saman kağıtların üzerinde yapılır.Bu uygulamaların birinci amacı çocuğun çalımasının çerçevesini çizmek ve konsantrasyonunu sağlamaktır.İkinci amacı ise çocuğun hangi alanlar içinde özgür olduğunu bilmesini sağlamaktır.Gerçek hayatta da sınırsız özgürlük yoktur,başkasının özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünüz biter.

2. Her çalışmadan bir tane olması: Çocuğun irade kontrolünün geliştirilmesine yöneliktir.Bunun yanında kimsenin bir materyalle olan çalışması (bir tane materyal olması gerekçesiyle) sınırlandırılamaz.Çünkü çocukların çalışma süreleri arasında birysel farklılıklar vardır.Kimi çocuk bir materyali bir kez tamamladıktan sonra kaldırır,kimisi defalarca tekrar eder.

3. Karma yaş uygulaması: MOntessori sınıflarında yaş sınırlamasının olmamasının temelinde de yine her bireyin gelişiminin farklı olması vardır.Materyaller basitten karmaşığa,kolaydan zora doğru sıralama gösterir ama bir çocuk merak ettiği her materyale dokunabilir.Gerekli gelişim evresine gelmişse zaten o materyalle doğru olarak çalışabilecektir.Çalışamazsa büyüklerden alacağı yardımla materyali kaldırır.Karma yaş uygulamasında yaşça büyük çocuklar,küçüklere de model oluşturur.

4. Ödül ve cezanın olmaması: Ödülün sınıf ortamında kullanılması çocuklar arasına yarışma güdüsü,kıskançlık ve kıyaslamaya neden olacağı için Montessori sisteminde kullanılmıyor.Bir çocuğu yaptığı iş için överken aynı işi henüz başaramamış olan çocuğu da rencide etmemek gerekiyor.Tabii ki ev ortamında hiç kullanlmaması mümkün olamaz.Ama anlamını kaybetmemesi için abartmadan,o hareketini neden beğendiğinizi açıklayarak ve ucu açık sorular sorarak yapmak gerekiyor.Çocuğu överken,ona 'harika bir çocuksun sen' derken, altta yatan mesaja (sen mükemmelsin hata yapamazsın)dikkat etmek gerekiyor.Bunun yanda ödülün kullanılmamasındaki önemli bir amaç da çocuğun hiçbir karşılık beklemeden kendi çalışmasından,başarısından zevk almasını sağlamak.

5. Materyallerin kullanımı:
-Materyallerin sınıf içinde kullanımı mutlaka iki elle taşınarak yapılır.Bunda iki amaç vardır:Birincisi kaza riskini en aza indirmek,ikincisi duyuları zenginleştirmek.Bu aslında tüm hayatımıza yaymamız gereken bir alışkanlık olmalıdır.İki elimiz var ve bir işi yaparken ikisini de kullanmamız gerekir.

- Sınıflarda çocukların materyalleri özenli kullanmasına destek olabilmek için materyaller hep törensel bir havayla taşınır.Bu uygulama çocuğun da yapılan çalışmadan zevk almasına yardımcı olur.

- Materyalle amacı dışında çalışmak isteyen öğrencilere onu rencide etmeden alternatifler sunulur.

- Çalışmada önemli olan sonuç değil,süreçtir.Çocuk süreçten zevk alır ve süreçte öğrenir.(5 yaşındaki bir çocuğun da bir Montessori sınıfında kaşıkla kaptan kaba mercimek aktarması olasıdır,onu başarabiliyor olması bu çalışmayı yapmayacağı anlamına gelmez.Bu materyalle her çalışması çocuk için sonu olmayan bir gelişmedir.)

-Sürece önem verilmesi,o çocuğun çalışmayı bitirmesine önem verilmediği anlamına gelmez.Her çalışmayı çocuğun bitirebileceği derecede ayarlamak gerekir.Küçük çocuklar için materyal hazırlanırken (konsantrasyon sürelerinin kısa olması gözönüne alınarak) kısa sürede tamamlanacak olmasına özen gösterilmedir. (Mercimek aktarma işinde mesela üç dört kaşıkta bitebilecek kadar mercimek,giyinme çerçevelerinde 5 düğme yerine 3 düğme kullanılması gibi)Her çalışmada çocuğun bir işi tamamlama ve başarı duygularını tatması sağlanmalıdır.

IV.BÖLÜM:
Son bölüm ise eviçi düzenleme idi.Bu konunun da çok ayrıntısına girmeyeceğim.Çocuğun öncelikle odasından başlayarak ev içinde ona 'bağımsız' hareket edebileceği,kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar yaratmak işin temel noktası.Bu onu da bir birey olarak kabul etmiş olmanızın bir göstergesi çocuk açısından.Aynı zamanda temel ihtiyaçlarını başkasına bağımlı olmadan karşılayabilmesi ve özgüvenini gerçekleştirmesi için gerekli.Verilebilecek örnek çok:Odasında kullanmak istediği oyuncaklarını,kitaplarını kendi boyuna uygun alanlara yerleştirmek,kıyafetlerini alabileceği boyutta eşyalara yerleştirmek,yatağını kendisinin kullanabileceği bir konuma getirmek,banyoda havlusunu,çöpünü,diş fırçasını kullanabileceği bir yerde bulundurmak,kullanılan her odada çocuk için özel alanlar bulundurmak vs.

Bunlar Hilal Hanımın genelde monolog olarak anlattığı konulardı.(O yüzden onun ağzından yazmaya çalıştım,çok bilmişlik olarak algılanmaz umarım.)Tabii ki hemen hemen bütün sorularımıza verdiği yanıtlar ve diyaloglar da seminerin önemli bir kısmını oluşturuyor.Katılan bütün annelerin ortak kaygısı olan bu sistemi evde nasıl uygularız kısmında da verdiği cevaplarla yol göstermeye çalıştı Hilal hanım.Bu diyaloglardan kendi adıma yaptığım çıkarımlar şöyle:(Bu kısım Hilal hanımın anlattıklarının ve öğrenmeye çalıştığım felsefenin kendi adıma yorumu olacak,altta yazdıklarım yüzde yüz doğru bilgilerdir diyemiyorum o yüzden)

1.Montessori felsefesi herşeyden önce bizim çocuğa bakış açımıza yansımalıdır.Bunun için felsefeyi özümsememiz gerekiyor.İşin 'eğitim' kısmı ise mümkünse okullarda yapılmalıdır.Çünkü ev uygulamaları hem fazla enerji,zaman ve para gerektirir hem de alana hakim olmayı.(Yanlış anlaşılmasın burada evde hiçbirşey yapmayın ya da materyalleri kesinlikle kullanmayın demedi Hilal hanım,vurgulamak istediği bizim herşeyden önce 'anne' olduğumuz,'çocuğumuzun öğretmeni' değil.)

2.Felsefeyi özümsemişsek çocuğumuzun gelişimine destek olamak için evde yapabileceğimiz bir çok etkinlik de vardır.Bunun için illa ki birebir materyalleri ve tüm okul donanımını kullanmak gerekli değildir. (Burada verdiği bir örnek çok güzeldi:Evinize onun boyunda bir lavabo yaptıramayabilirsiniz ancak musluklu bir bidon yerleştirerek suyu rahatlıkla kullanmasını sağlayabilirsiniz.)

3. Montessori felsefesi 'oyun'a karşı değildir.M.MOntessori çocuğun ne şekilde olursa olsun öğrenme sürecini çok önemsediği için daha çok 'çalışma' terimini kullanır.Çocuk meşgul olmaktan hoşlanır.Bizim algıladığımız 'oyun' değildir onun istediği.Gerçek objelerle gerçek hayatı test etmektir. Bunun için yapabileceğimiz ilk şey rol modeli olduğumuz çocuğumuzla tüm hayatı paylaşmak,deneyimlerini zenginleştirmektir.Yani siz çocuğunuzla mutfağınızı,temizliğinizi,çamaşırınızı,alışverişinizi paylaşıyorsanız çocuğun gelişimini destekleyecek pek çok aktiviteyi de yaptırıyorsunuz aslında.

4.(Oyunun olmaması gibi hikayenin de bu felsefede yer almaması yönündeki eleştiriler de çok olduğu için buraya aldım) M.MOntessori'nin küçük yaştaki çocuklar için'hikaye ve masallara' karşı olmasının da döneminin içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti Hilal hanım.O dönemde masallara sık sık konu olan gerçek dışı öğelerin çocuğun gerçekmiş gibi algılamasının zararlı olacağını düşünerek bu görüşü savunduğunu belirtti.

5. Çocuğumuza gelişimine destek sağlamak için yaptıracağınız çalışmalarda da (oyun/aktivite/etkinlik ne dersek diyelim) çocuğa mutlaka seçim hakkı tanınmalı.(Mesela kendisi için hazırladığınız bir aktiviteyi görebileceği bir yere koyup ilgilenmesini beklemek,ya da raflara yapabileceği birkaç aktivite hazırlayıp o an ilgilendiğini seçmesini sağlamak)Öğrenme işini çocuk başlatmalı.

5. Hazırladığımız materyallerin hata kontrolünün olması (yani çocuğun yanlışını buldurmaya ve bunu telafi etmeye yönelik olması) ve konsantresini bozacak öğelerin olmamasına ve çocuğun gelişim seviyesine uygun ölçütte/miktarda hazırlanmasına dikkat etmeliyiz. (Mesela Hilal hanımın gösterdiği bir fotoğrafta iki farklı renkte plastik bardak ve onlarla eşleştirmek için aynı renk çiçekler vardı.Anlatırken bu bardakların dibini çakıltaşı ve bir alçı malzemesiyle ağırlaştıdığından bahsetti.Muhtemelen -yanlış da olabilirim- burada düşünülen şey çocuğun eşleştirme işini yaparken bardakların düşmesini engellemektir diye düşündüm ben.Yani konsantresini bozacak ve işi yarım bırakmasına neden olacak hatalar içermemeli)

6. Çocuğun çalışmaya başladığı anda sessiz kalmalıyız.Hem konsantresini bozmamak hem de çıkan sesleri de duyarak algılarını zenginleştirmek amacıyla.Çocuk aktardığı suyun,mercimeğin sesini de duyabilmeli.Birşeyi ne kadar çok duyu organıyla algılarsa zihinde yaratacağı iz o kadar büyük olacaktır.(Bu felsefeyi ilk okuyan su ve mercimekten ibaret sanacak korkarım,seminerde görsel malzeme bunlar olduğu için aklıma hep onlar geldi yazarken)

7. Yaptığı ne iş olursa olsun sürece odaklanmalıyız,sonuca değil.Yani önemli olan dökmeden kaptan kaba su aktarması değil,bunu yaparken aldığı zevk,bunu tekrarlamakla edindiği deneyim ve kazandığı beceridir.

8.Son olarak -çok detay belki ama- yapılan çalışmalarda (aktarma gibi) soldan sağa yol izlenmesinin nedeninin aslında çoğu pratik hayat çalışmasının yazmaya hazırlık (yazının da soldan sağa gitmesi) olmasını vurguladı Hilal hanım.

Not:İlk bölümde yazdıklarımda yanlışlık olmaması için mümkün olduğunca yorumumu katmadım,seminerde yazdığım cümleleri düzelterek aktardım.Yine de yanlış algılamış,yanlış not almış olabilirim,okuyan arkadaşlar düzeltirlerse sevinirim.

Herkese sevgiler...

23 yorum:

KEO dedi ki...

Çok güzel toparlamışsın Esra ellerine sağlık.Ben bu kadar fazla not alamadım.Merak edenler için gayet açıklayıcı olmuş.

inciboncuk dedi ki...

notlarınız çok açıklayıcı olmuş , seminere gitmeyen biri bile gitmiş kadar olur gerçekten ellerinize sağlık:)

füsfüs dedi ki...

ya keşke gelebilseydim diyorum 2 gündür sizi okudukça, hem tanışırdık ne iyi olurdu. inşallah tekrarlanır. Özet için de çok teşekkürler

GüCüBe dedi ki...

Esracığım bu paylaşım için çok çok Teşekkürediyorum.
Gelemediğim için bir daha üzüldüm.

AycA dedi ki...

Esra eline sağlık.. çok güzel
toparlamışsın.. mont. blogunda da paylaşırsan harika olur belki de paylaştın bile bakmadım henüz :=)

ben en çok şu kısmına katılıyorum : Montessori felsefesi herşeyden önce bizim çocuğa bakış açımıza yansımalıdır.Bunun için felsefeyi özümsememiz gerekiyor.İşin 'eğitim' kısmı ise mümkünse okullarda yapılmalıdır.Çünkü ev uygulamaları hem fazla enerji,zaman ve para gerektirir hem de alana hakim olmayı.

felsefeyi özümsediğiniz zaman, bir yaşam biçimi haline getirdiğiniz zaman evin içinde daha sakin ve huzurlu bir ortam, daha sorumluluk alan bir çocuk daha karışan değil yardımcı ebeveynler ortaya çıkıyor. Bu biraz kendi yaşamımızda da kullanmamız gereken bir felsefe yani sadece çocuklarımıza değil.Kendimize de kullanırsak çocuklarımıza doğalından yansıyor.. benim fikrim bu.

Sedef Uncu Akı dedi ki...

Esra, gercekten cok detayli ve bilgilendirici olmus. Felsefeyi anlatmaya calistigim arkadaslarima ilk onerecegim yazi olacak. Ellerine saglik.
Sevgiler

NURAN EVREN YILMAZ dedi ki...

Esra çok güzel not almışsın ve toparlamışsın. Seminer sonrası elimdeki not defterimde tek bir çizik yoktu. Tesekkur ederiz.

yeliz dedi ki...

çok teşekkürler... eline, aklına, vaktine sağlık.

Sen Gelince dedi ki...

Esra paylaşım için çok teşekkür ederim... Benim için çok faydalı oldu... Kafama takılan bir kaç soruya sayende yanıt bulmuş oldum:)

banu dedi ki...

Esra harika bir özet olmuş... Ben katıldığımda hiç not alamamıştım. Gerçi benim katıldığım ekip Montessori Eğitimi ile tamamen yeni tanışan bir grup olunca sizin ki kadar detaya inememiştik...
Yine de evde eğitim - özellikle materyal kullanımı -konusunda aktardıklarını çok aydınlatıcı buldum.
Montessori materyallerini evde kullanabilmek için, mekanı sınıf gibi materyallerin gerektirdiğine uygun organize etmek gerekiyor ki pratikte bu mümkün çok da mümkün değil...
Ayça'ya katılıyorum, aile felsefenin özünü benimsediğinde ev ortamı kendiliğinden şekilleniyor.

Nurşen dedi ki...

benim gibi seminere katılma imkanı olmayanlar için çok iyi toparlanmış bir özet olmuş.hemen çıktısını alıp çize çize okudum teşekkürler...

Ömer Tuna dedi ki...

paylaşım için teşekkürler biz katılamadık ama katılmış kadar olduk

esin ve ömer dedi ki...

Esra,bu seminerle ilgili ben pek bir şey duymadım,keşke haberim olsaydı bende gelmek isterdim.
gebelik ve ömer o kadar vaktimi alıyor ki uzak kaldım biraz :(
Neyse önümzüdeki günlerde umarım yeni bir seminer olur...
Ama yazın son derece açıklayıcı.
Elllerine sağlık canım.

zeynep dedi ki...

Esra çok teşekkür ederim.
Bencillik edip kendine saklamadığından. Ve üşengeçlik yapıp kısaca geçivermediğinden. Bir öğretmen hassasiyeti ile yazdığın için. Ben hep merak ediyordum bu seminerleri ve ilk defa neler konuşulmuş anlayabildim sayende. Keşke benim de gelme imkanım olsaydı ama çok uzak:(

Bir de yaptığım şeylerin çok doğru şeyler olduğunu fark ettim. Ukalalık olarak algılamasın değil mi? Evet ben felefesini kavramış ve onu bu şekilde yönlendiriyormuşum zaten dedim:=)

Sermin dedi ki...

montesori eğitimi yanlış anlaşılmaya müsait pek çok bilgi içeriyor. en çok dayanlış anlaşılan kısmı ödüllendirmeme kısmı. çok güzel anlatmışsın. aslında ödüllendirmeyin demiyor evde özellikle çocuğu etiketlendiren abartılı sözel pekiştireçlreden kaçının diyor, çocuğu değil başardığı işi ödüllendirin diyor. bu sadece montessorinin değil aslında çocuk eğitiminde tüm yaklaşımların özü.
teşekkürler güzel paylaşımın için.

Şule-Bilge'sMum dedi ki...

esra emeğine sağlık.çok faydalandık.

Şule-Bilge'sMum dedi ki...

hikaye ve masal olmaması bilgisi ilk kez dikkatimi çekti.

mummy dedi ki...

Özgür,
Teşekkür ederim.

Gülşah,
teşekkürler.

Füsuncum,
bidaha olursa bekleriz,seve seve de misafir ederiz:)

Güneşcim,
rica ederim,umarım daha çok tekrarlanır ve birnde görüşürüz:)

mummy dedi ki...

Ayça,
Çok teşekkürler katkın için..Çok güzel ifade temişsin aslında Hilal hanımın da dediğini..Önce kendimize uygulamak,çocuklara yansıması zaten çok hızlı oluyor ondan sonra..

Sedef,
teşekkür ederim.

Nuran rica ederim..Sen işin büyük kısmını yaptın zaten:)Bir kez daha teşekkürler..


Yeliz ve Özlem rica ederim,faydalı olduysa ne mutlu:)

Banu,
teşekkürler..Dediğin çok doğru evde sınıf ortamı yaratmamız zaten imkansız,felsefeyi iyi anlayabilmek ve hayata geçirebilmek kısmı..Ama görüntülerinize çok özendik bilesiniz:)

NUrşen ve Ö.Tuna'nın annesi rica ederim..

mummy dedi ki...

Esinciğim,
Bidaha olursa dürterim seni o zaman:)

Zeynepçiğim,
Uzak demeden gel bidahakine,açık kapın var burda,çok samimiyim..Gerçekten aslında ben de seminerde bunu farkettim desem (Karşılıklı ukalalaşsak,birileri de bunu post konusu yapar hem malzeme çıkar hehe:))Yani tam uyguluyorum demek değil de söylediğim evet felsefeyi kavramışım ve elimden geleni de yapıyorum bu konuda dedim seminerden sonra..Ama ben okul kısmına da çok özendim seminerde,bol da dua ettim içimden:) Böyle bir kreşe gönderme fırsatım olsun diye:)

SErmincim,
evet ödül kısmı benim de kafamda muallak konulardan biriydi..Hilal hanım çok güzel açıkladı bunu..Sınıfta kullanılmaması çok mantıklı geldi bana..

Şule,
rica ederim..Evet bahsettiğim nedenden dolayı karşı çıkış o dönemde M.M hikaye va masallara..

Sevgiler herkese...

sirâr dedi ki...

Esracım sana yakışır bir yazı.Emeğine,ellerine sağlık!.Gitmedim ama ne kadar şanslıyım ki seni her hafta görebiliyorum :))

e. t. dedi ki...

Montessori bloğundan geldim buraya.
İyi ki bu seminere gitmiş, iyi ki not almış, iyi ki bu notları mont.bloğunda paylaşmışsınız.
yoksa bloğunuzdan ve sizden bihaber olackatım ;)
tekrar ellerinize sağlık.
hakikaten öz bir yazı olmuş.
sevgilerimle.
esma

Mafalda dedi ki...

çok güzel bir blog!!! Ben ispanyolum, Istanbul´a gidyorum çocuklarim için, Montessori okullu bilyor musunuz?
Tukçe konusmaya konusmaya unutum, afedersiniz,

Tesseküler

30 Mart 2010 Salı

Montessori Eğitim Semineri-İstanbul

Öncelikle şunu belirteyim ki giderken kafamda canldırdığım 'seminer' fikrinden çok çok öte ve güzel bir paylaşımdı,tadı damakta kalan hoş bir sohbetti benim için..Bunun için tüm samimiyeti,donanımı ve herşeyden öte anneliğiyle orada bulunan Hilal Hanıma ve bu iş için çok çaba sarfedip çok da güzel bir evsahipliği yapan sevgili Nuran'a çok teşekkürler tekrar.

I.BÖLÜM:

Seminerin ilk bölümünde genel olarak Montessori felsefesinden ve Maria Montessori'nin hayatından bahsetti Hilal Hanım.Bu kısma çok ayrıntılı girmeyeceğim; zaten felsefeyi tanımaya çalışan herkesin karşısına ilk çıkan bilgiler.Montessori felsefesinin ana hatları için Annelik Sanatı ,M.Montessori'nin hayatı ve materyallerle ilgili daha kapsamlı bilgi edinmek için Emel Çakıroğlu Wilbrandt'ın Çocuk Eğitim Sanatı kitabı güzel kaynaklar.

Felsefeyle ilgili olarak değindiği iki nokta çok güzeldi;

1.'Çocuk yetiştirilmez,yetişir.' Yani Montessori felsefesi yetişkin temelli bir süreç değildir.Bizim yapmamız gereken ona uygun ortamı hazırlayıp,yol göstermek sadece.Maria Montessori sisteminin çocuk temelli olduğunu pek çok sözünde de vurguluyor zaten..'Çocuğu çalıştım,çocuğun bana verdiklerini aldım'..Yetişkin için yapılabilecek en güzel şey çocuğu izlemek ve sadece ihtiyaç duyduğunda destek olmak.Çocuk açısından en güzel karşılığı 'Gölge etme başka ihsan istemem'...

2. Çocuk (o dönemde pek çok eğitim felsefecisinin savunduğu gibi) 'boş bir levha' değildir..Sahip olduğu potansiyelle dünyaya gelir,bu potansiyeli geliştirmek için çaba sarfeder...Siz engel olmadığınız ve ona uygun ortamı sğladığınız sürece kendini gerçekleştirmeye devam edecektir.

II.BÖLÜM:
İkinci bölümde Montessori felsefesinin çok önem verdiği,gözlemlenmesi ve uygun bir çevreyle desteklenmesi gereken 'Çocuğun Eğilimleri'nden bahsedildi..Montessori'ye göre çocuğun eğilimleri:

1. Normalleşme: Bundan kasdedilen 'ideal çocuk' olma değildir tabii ki..Çocuğun doğuştan getirdiği potansiyeli ile varolan yaşam koşullarını birleştirerek kendisini gerçekleştirmesidir.Montessori'ye göre normalleşmiş çocuk bazı özellikler gösterir:Düzenlilik tutkusu,çalışma tutkusu,ani konsantrasyon,bağımsızlık ve girişimcilik,yardımlaşma,yaptığından zevk alma,neşe bunlardan bazıları.Kendisine uygun ortam ve destek sağlanan çocuk bu özellikleri kazanıp normalleşirken,engellenen ve kısıtlanan çocuk bu engellenmeyi huzursuzluk olarak aksettirecek ve gelişimini tamamlayamayacaktır.

2. Hareket eğilimi:Çocuğun en önemli ihtiyacı özgürlük ve hareket ihtiyacıdır..Bir çocuğun istediği zaman hareket etme hakkı vardır ve bu elinden alınamaz..Engel olmak çocukta uyumsuzluk,hiperaktivite gibi sorunlara neden olur.Bu nedenle Montessori eğitim sisteminde eğitim ders saatlerine bölünmez ve çocuk bir çalışmayı bırakmak ya da ara vermek istediğinde engellenmez..Öğrenmeyi başlatan da bitiren de çocuğun kendisidir.

3. Duyuların hassaslaştırılması: Montessoride kullanılan materyallerin herbiri duyuların hassaslaştırılması amacına hizmet eder.İki elin birarada kullanılması ve mümkün olduğunca parmakların çalıştırılması da buna dayanır..Her iki elimizin işaret ve orta parmağından beyne aracısız giden sinirler vardır,ilk 6 yaşta bunu ne kadar kullanırsa beyin gelişimi o kadar artar..Mesela çocukların dikkati 2 yaş civarında minik objelere ve ayrıntılara yoğunlaşır,(bunu 2 yaş civarı bebeği olan her anne gözlemlemiştir zaten)bu dönemde bunun desteklenmesi gerekir..Boncuk gibi küçük nesnelerle (yetişkin gözetiminde) oynatılması (boncukları küçük bir deliktetn geçirme) bu amaca hizmet eder.Küçük nesnelerle çalışma çocuğa aynı zamanda ayrıntıyı görme,olayı detaylandırma gibi özellikler kazandırır.

3. Sosyalleşme: 3-6 yaş döneminin en temel ihtiyaçlarından biridir.Montessori sınıf faaliyetleri bu açıdan çok eleştirilir aslında ama Montessori sınıflarında materyallerin çoğu tek başına çalışmaya yöneltse de sosyalleşmenin desteklenmesi için de çalışmalar yapılır.Birlikte kahvaltı masası hazırlama,toplama,temizlik,çember faaliyetleri,yardım,iki kişiyle yapılan karşılıklı eşleştirmeler çocuğun bu yönünü desteklemeye yöneliktir.Bu konuda ailelere de düşen önemli görevler vardır.Sadece sinemaya,tiyatroya götürmek olarak algılanmamalıdır bu.Çocuğun tüm yaşamsal faaliyetlere ortak edilerek sosyalleşmesi sağlanmalıdır..Alışverişe listenin hazırlanmasından alınanların eve taşınmasına kadar çocuğun ortak edilmesi buna örnek olarak verilebilir..Çocuğun gündelik hayatında sonucunu gördüğü herşeyin süreç kısmının gösterilmesi de sosyalleşmesine destektir aslında.(Bu konuda kendi okullarının yaptığı gezilerden bahsetti Hilal Hanım)Hertürlü iş koluna ait alanların çocuğa gösterilmesi,matbaa,fabrika,geridönüşüm tesisi gibi yerlere yapılan geziler çocuğun sosyal hayatını zenginleştirir.

4.Konsantre olma (Dikkatin polarizasyonu):Montessori materyallerinin en öneml özelliklerinden birisi de konsantrasyonu sağlama ve bunu arttırmaya yönelik olmasıdır.Bu nedenle her materyalin yöneldiği bir duyu,sağlaması gereken bir amaç vardır.Aynı şekilde materyallerin sadeliği ve düzlüğü de dikkatin dağılmasını engellemeye yöneliktir.Dışarıdan müdahaleyi minimuma indirebilmek için her materyalin de kendi içinde hata kontrolü vardır.(Klasik materyallerde varolduğunu bildiğimiz bu hata kontrolleri pratik hayatla ilgili yapılan çalışmalarda da bulunur.Mesela mercimekle kaptan kaba aktarma çalışmasında altına konulan tek ve koyu renkli tepsi bu materyalin hata kontrolüdür.Çocuk tepsiye dökülen mercimek tanelerini koyu renk sayesinde rahatlıkla bulabilir.Ucu mıknatıslı bir çubuk yardımıyla makarna dolu bir kabın içinde bulunan metal parçaları çıkarma aktivitesinde hata kontrolü, bulunacak olan metal nesnelerin resimlerinin bulunduğu bir karttır.Çocuk çıkardığı her metal nesneyi karttaki resmiyle eşleştirir.Sulu çalışmaların hata kontrolü, tepside varolan süngerdir.Çocuk dökülen suyu süngerle silerek hatasını telafi edebilir.)

III.BÖLÜM:
Üçüncü bölümün konusu sınıf düzeniydi.Bu konunun girişinde Hilal Hanımın söylediği bir söz çok hoşuma gitti benim: 'Okul içerisinde yapacak çok iş var,herkes çok meşgul ama hiç ittirmece yok,acele yok' Gerçekten de Montessori sınıflarından izlediğim bazı video görüntülerinde en çok dikkatimi çeken şeydi bu:Herkes meşgul ama o kadar sakin ki,çocuğun adımlarına göre ayarlanmış bütün dünya,onun yapabilme hızında...Sanırım en çok da bu ayarlamayı eksik yapıyoruz biz...Sınıf düzeni konusunda değinilenler şöyle:

1. Çalışma alanının oluşurulması: Montessori sınıflarında iki çalışma alanı vardır.Birincisi yerde varolan halının üzerine serilmiş bir kilim/küçük halı,ikincisi masa.Masadaki aktiviteler ya tepsilerde ya da saman kağıtların üzerinde yapılır.Bu uygulamaların birinci amacı çocuğun çalımasının çerçevesini çizmek ve konsantrasyonunu sağlamaktır.İkinci amacı ise çocuğun hangi alanlar içinde özgür olduğunu bilmesini sağlamaktır.Gerçek hayatta da sınırsız özgürlük yoktur,başkasının özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünüz biter.

2. Her çalışmadan bir tane olması: Çocuğun irade kontrolünün geliştirilmesine yöneliktir.Bunun yanında kimsenin bir materyalle olan çalışması (bir tane materyal olması gerekçesiyle) sınırlandırılamaz.Çünkü çocukların çalışma süreleri arasında birysel farklılıklar vardır.Kimi çocuk bir materyali bir kez tamamladıktan sonra kaldırır,kimisi defalarca tekrar eder.

3. Karma yaş uygulaması: MOntessori sınıflarında yaş sınırlamasının olmamasının temelinde de yine her bireyin gelişiminin farklı olması vardır.Materyaller basitten karmaşığa,kolaydan zora doğru sıralama gösterir ama bir çocuk merak ettiği her materyale dokunabilir.Gerekli gelişim evresine gelmişse zaten o materyalle doğru olarak çalışabilecektir.Çalışamazsa büyüklerden alacağı yardımla materyali kaldırır.Karma yaş uygulamasında yaşça büyük çocuklar,küçüklere de model oluşturur.

4. Ödül ve cezanın olmaması: Ödülün sınıf ortamında kullanılması çocuklar arasına yarışma güdüsü,kıskançlık ve kıyaslamaya neden olacağı için Montessori sisteminde kullanılmıyor.Bir çocuğu yaptığı iş için överken aynı işi henüz başaramamış olan çocuğu da rencide etmemek gerekiyor.Tabii ki ev ortamında hiç kullanlmaması mümkün olamaz.Ama anlamını kaybetmemesi için abartmadan,o hareketini neden beğendiğinizi açıklayarak ve ucu açık sorular sorarak yapmak gerekiyor.Çocuğu överken,ona 'harika bir çocuksun sen' derken, altta yatan mesaja (sen mükemmelsin hata yapamazsın)dikkat etmek gerekiyor.Bunun yanda ödülün kullanılmamasındaki önemli bir amaç da çocuğun hiçbir karşılık beklemeden kendi çalışmasından,başarısından zevk almasını sağlamak.

5. Materyallerin kullanımı:
-Materyallerin sınıf içinde kullanımı mutlaka iki elle taşınarak yapılır.Bunda iki amaç vardır:Birincisi kaza riskini en aza indirmek,ikincisi duyuları zenginleştirmek.Bu aslında tüm hayatımıza yaymamız gereken bir alışkanlık olmalıdır.İki elimiz var ve bir işi yaparken ikisini de kullanmamız gerekir.

- Sınıflarda çocukların materyalleri özenli kullanmasına destek olabilmek için materyaller hep törensel bir havayla taşınır.Bu uygulama çocuğun da yapılan çalışmadan zevk almasına yardımcı olur.

- Materyalle amacı dışında çalışmak isteyen öğrencilere onu rencide etmeden alternatifler sunulur.

- Çalışmada önemli olan sonuç değil,süreçtir.Çocuk süreçten zevk alır ve süreçte öğrenir.(5 yaşındaki bir çocuğun da bir Montessori sınıfında kaşıkla kaptan kaba mercimek aktarması olasıdır,onu başarabiliyor olması bu çalışmayı yapmayacağı anlamına gelmez.Bu materyalle her çalışması çocuk için sonu olmayan bir gelişmedir.)

-Sürece önem verilmesi,o çocuğun çalışmayı bitirmesine önem verilmediği anlamına gelmez.Her çalışmayı çocuğun bitirebileceği derecede ayarlamak gerekir.Küçük çocuklar için materyal hazırlanırken (konsantrasyon sürelerinin kısa olması gözönüne alınarak) kısa sürede tamamlanacak olmasına özen gösterilmedir. (Mercimek aktarma işinde mesela üç dört kaşıkta bitebilecek kadar mercimek,giyinme çerçevelerinde 5 düğme yerine 3 düğme kullanılması gibi)Her çalışmada çocuğun bir işi tamamlama ve başarı duygularını tatması sağlanmalıdır.

IV.BÖLÜM:
Son bölüm ise eviçi düzenleme idi.Bu konunun da çok ayrıntısına girmeyeceğim.Çocuğun öncelikle odasından başlayarak ev içinde ona 'bağımsız' hareket edebileceği,kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar yaratmak işin temel noktası.Bu onu da bir birey olarak kabul etmiş olmanızın bir göstergesi çocuk açısından.Aynı zamanda temel ihtiyaçlarını başkasına bağımlı olmadan karşılayabilmesi ve özgüvenini gerçekleştirmesi için gerekli.Verilebilecek örnek çok:Odasında kullanmak istediği oyuncaklarını,kitaplarını kendi boyuna uygun alanlara yerleştirmek,kıyafetlerini alabileceği boyutta eşyalara yerleştirmek,yatağını kendisinin kullanabileceği bir konuma getirmek,banyoda havlusunu,çöpünü,diş fırçasını kullanabileceği bir yerde bulundurmak,kullanılan her odada çocuk için özel alanlar bulundurmak vs.

Bunlar Hilal Hanımın genelde monolog olarak anlattığı konulardı.(O yüzden onun ağzından yazmaya çalıştım,çok bilmişlik olarak algılanmaz umarım.)Tabii ki hemen hemen bütün sorularımıza verdiği yanıtlar ve diyaloglar da seminerin önemli bir kısmını oluşturuyor.Katılan bütün annelerin ortak kaygısı olan bu sistemi evde nasıl uygularız kısmında da verdiği cevaplarla yol göstermeye çalıştı Hilal hanım.Bu diyaloglardan kendi adıma yaptığım çıkarımlar şöyle:(Bu kısım Hilal hanımın anlattıklarının ve öğrenmeye çalıştığım felsefenin kendi adıma yorumu olacak,altta yazdıklarım yüzde yüz doğru bilgilerdir diyemiyorum o yüzden)

1.Montessori felsefesi herşeyden önce bizim çocuğa bakış açımıza yansımalıdır.Bunun için felsefeyi özümsememiz gerekiyor.İşin 'eğitim' kısmı ise mümkünse okullarda yapılmalıdır.Çünkü ev uygulamaları hem fazla enerji,zaman ve para gerektirir hem de alana hakim olmayı.(Yanlış anlaşılmasın burada evde hiçbirşey yapmayın ya da materyalleri kesinlikle kullanmayın demedi Hilal hanım,vurgulamak istediği bizim herşeyden önce 'anne' olduğumuz,'çocuğumuzun öğretmeni' değil.)

2.Felsefeyi özümsemişsek çocuğumuzun gelişimine destek olamak için evde yapabileceğimiz bir çok etkinlik de vardır.Bunun için illa ki birebir materyalleri ve tüm okul donanımını kullanmak gerekli değildir. (Burada verdiği bir örnek çok güzeldi:Evinize onun boyunda bir lavabo yaptıramayabilirsiniz ancak musluklu bir bidon yerleştirerek suyu rahatlıkla kullanmasını sağlayabilirsiniz.)

3. Montessori felsefesi 'oyun'a karşı değildir.M.MOntessori çocuğun ne şekilde olursa olsun öğrenme sürecini çok önemsediği için daha çok 'çalışma' terimini kullanır.Çocuk meşgul olmaktan hoşlanır.Bizim algıladığımız 'oyun' değildir onun istediği.Gerçek objelerle gerçek hayatı test etmektir. Bunun için yapabileceğimiz ilk şey rol modeli olduğumuz çocuğumuzla tüm hayatı paylaşmak,deneyimlerini zenginleştirmektir.Yani siz çocuğunuzla mutfağınızı,temizliğinizi,çamaşırınızı,alışverişinizi paylaşıyorsanız çocuğun gelişimini destekleyecek pek çok aktiviteyi de yaptırıyorsunuz aslında.

4.(Oyunun olmaması gibi hikayenin de bu felsefede yer almaması yönündeki eleştiriler de çok olduğu için buraya aldım) M.MOntessori'nin küçük yaştaki çocuklar için'hikaye ve masallara' karşı olmasının da döneminin içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti Hilal hanım.O dönemde masallara sık sık konu olan gerçek dışı öğelerin çocuğun gerçekmiş gibi algılamasının zararlı olacağını düşünerek bu görüşü savunduğunu belirtti.

5. Çocuğumuza gelişimine destek sağlamak için yaptıracağınız çalışmalarda da (oyun/aktivite/etkinlik ne dersek diyelim) çocuğa mutlaka seçim hakkı tanınmalı.(Mesela kendisi için hazırladığınız bir aktiviteyi görebileceği bir yere koyup ilgilenmesini beklemek,ya da raflara yapabileceği birkaç aktivite hazırlayıp o an ilgilendiğini seçmesini sağlamak)Öğrenme işini çocuk başlatmalı.

5. Hazırladığımız materyallerin hata kontrolünün olması (yani çocuğun yanlışını buldurmaya ve bunu telafi etmeye yönelik olması) ve konsantresini bozacak öğelerin olmamasına ve çocuğun gelişim seviyesine uygun ölçütte/miktarda hazırlanmasına dikkat etmeliyiz. (Mesela Hilal hanımın gösterdiği bir fotoğrafta iki farklı renkte plastik bardak ve onlarla eşleştirmek için aynı renk çiçekler vardı.Anlatırken bu bardakların dibini çakıltaşı ve bir alçı malzemesiyle ağırlaştıdığından bahsetti.Muhtemelen -yanlış da olabilirim- burada düşünülen şey çocuğun eşleştirme işini yaparken bardakların düşmesini engellemektir diye düşündüm ben.Yani konsantresini bozacak ve işi yarım bırakmasına neden olacak hatalar içermemeli)

6. Çocuğun çalışmaya başladığı anda sessiz kalmalıyız.Hem konsantresini bozmamak hem de çıkan sesleri de duyarak algılarını zenginleştirmek amacıyla.Çocuk aktardığı suyun,mercimeğin sesini de duyabilmeli.Birşeyi ne kadar çok duyu organıyla algılarsa zihinde yaratacağı iz o kadar büyük olacaktır.(Bu felsefeyi ilk okuyan su ve mercimekten ibaret sanacak korkarım,seminerde görsel malzeme bunlar olduğu için aklıma hep onlar geldi yazarken)

7. Yaptığı ne iş olursa olsun sürece odaklanmalıyız,sonuca değil.Yani önemli olan dökmeden kaptan kaba su aktarması değil,bunu yaparken aldığı zevk,bunu tekrarlamakla edindiği deneyim ve kazandığı beceridir.

8.Son olarak -çok detay belki ama- yapılan çalışmalarda (aktarma gibi) soldan sağa yol izlenmesinin nedeninin aslında çoğu pratik hayat çalışmasının yazmaya hazırlık (yazının da soldan sağa gitmesi) olmasını vurguladı Hilal hanım.

Not:İlk bölümde yazdıklarımda yanlışlık olmaması için mümkün olduğunca yorumumu katmadım,seminerde yazdığım cümleleri düzelterek aktardım.Yine de yanlış algılamış,yanlış not almış olabilirim,okuyan arkadaşlar düzeltirlerse sevinirim.

Herkese sevgiler...

23 yorum:

KEO dedi ki...

Çok güzel toparlamışsın Esra ellerine sağlık.Ben bu kadar fazla not alamadım.Merak edenler için gayet açıklayıcı olmuş.

inciboncuk dedi ki...

notlarınız çok açıklayıcı olmuş , seminere gitmeyen biri bile gitmiş kadar olur gerçekten ellerinize sağlık:)

füsfüs dedi ki...

ya keşke gelebilseydim diyorum 2 gündür sizi okudukça, hem tanışırdık ne iyi olurdu. inşallah tekrarlanır. Özet için de çok teşekkürler

GüCüBe dedi ki...

Esracığım bu paylaşım için çok çok Teşekkürediyorum.
Gelemediğim için bir daha üzüldüm.

AycA dedi ki...

Esra eline sağlık.. çok güzel
toparlamışsın.. mont. blogunda da paylaşırsan harika olur belki de paylaştın bile bakmadım henüz :=)

ben en çok şu kısmına katılıyorum : Montessori felsefesi herşeyden önce bizim çocuğa bakış açımıza yansımalıdır.Bunun için felsefeyi özümsememiz gerekiyor.İşin 'eğitim' kısmı ise mümkünse okullarda yapılmalıdır.Çünkü ev uygulamaları hem fazla enerji,zaman ve para gerektirir hem de alana hakim olmayı.

felsefeyi özümsediğiniz zaman, bir yaşam biçimi haline getirdiğiniz zaman evin içinde daha sakin ve huzurlu bir ortam, daha sorumluluk alan bir çocuk daha karışan değil yardımcı ebeveynler ortaya çıkıyor. Bu biraz kendi yaşamımızda da kullanmamız gereken bir felsefe yani sadece çocuklarımıza değil.Kendimize de kullanırsak çocuklarımıza doğalından yansıyor.. benim fikrim bu.

Sedef Uncu Akı dedi ki...

Esra, gercekten cok detayli ve bilgilendirici olmus. Felsefeyi anlatmaya calistigim arkadaslarima ilk onerecegim yazi olacak. Ellerine saglik.
Sevgiler

NURAN EVREN YILMAZ dedi ki...

Esra çok güzel not almışsın ve toparlamışsın. Seminer sonrası elimdeki not defterimde tek bir çizik yoktu. Tesekkur ederiz.

yeliz dedi ki...

çok teşekkürler... eline, aklına, vaktine sağlık.

Sen Gelince dedi ki...

Esra paylaşım için çok teşekkür ederim... Benim için çok faydalı oldu... Kafama takılan bir kaç soruya sayende yanıt bulmuş oldum:)

banu dedi ki...

Esra harika bir özet olmuş... Ben katıldığımda hiç not alamamıştım. Gerçi benim katıldığım ekip Montessori Eğitimi ile tamamen yeni tanışan bir grup olunca sizin ki kadar detaya inememiştik...
Yine de evde eğitim - özellikle materyal kullanımı -konusunda aktardıklarını çok aydınlatıcı buldum.
Montessori materyallerini evde kullanabilmek için, mekanı sınıf gibi materyallerin gerektirdiğine uygun organize etmek gerekiyor ki pratikte bu mümkün çok da mümkün değil...
Ayça'ya katılıyorum, aile felsefenin özünü benimsediğinde ev ortamı kendiliğinden şekilleniyor.

Nurşen dedi ki...

benim gibi seminere katılma imkanı olmayanlar için çok iyi toparlanmış bir özet olmuş.hemen çıktısını alıp çize çize okudum teşekkürler...

Ömer Tuna dedi ki...

paylaşım için teşekkürler biz katılamadık ama katılmış kadar olduk

esin ve ömer dedi ki...

Esra,bu seminerle ilgili ben pek bir şey duymadım,keşke haberim olsaydı bende gelmek isterdim.
gebelik ve ömer o kadar vaktimi alıyor ki uzak kaldım biraz :(
Neyse önümzüdeki günlerde umarım yeni bir seminer olur...
Ama yazın son derece açıklayıcı.
Elllerine sağlık canım.

zeynep dedi ki...

Esra çok teşekkür ederim.
Bencillik edip kendine saklamadığından. Ve üşengeçlik yapıp kısaca geçivermediğinden. Bir öğretmen hassasiyeti ile yazdığın için. Ben hep merak ediyordum bu seminerleri ve ilk defa neler konuşulmuş anlayabildim sayende. Keşke benim de gelme imkanım olsaydı ama çok uzak:(

Bir de yaptığım şeylerin çok doğru şeyler olduğunu fark ettim. Ukalalık olarak algılamasın değil mi? Evet ben felefesini kavramış ve onu bu şekilde yönlendiriyormuşum zaten dedim:=)

Sermin dedi ki...

montesori eğitimi yanlış anlaşılmaya müsait pek çok bilgi içeriyor. en çok dayanlış anlaşılan kısmı ödüllendirmeme kısmı. çok güzel anlatmışsın. aslında ödüllendirmeyin demiyor evde özellikle çocuğu etiketlendiren abartılı sözel pekiştireçlreden kaçının diyor, çocuğu değil başardığı işi ödüllendirin diyor. bu sadece montessorinin değil aslında çocuk eğitiminde tüm yaklaşımların özü.
teşekkürler güzel paylaşımın için.

Şule-Bilge'sMum dedi ki...

esra emeğine sağlık.çok faydalandık.

Şule-Bilge'sMum dedi ki...

hikaye ve masal olmaması bilgisi ilk kez dikkatimi çekti.

mummy dedi ki...

Özgür,
Teşekkür ederim.

Gülşah,
teşekkürler.

Füsuncum,
bidaha olursa bekleriz,seve seve de misafir ederiz:)

Güneşcim,
rica ederim,umarım daha çok tekrarlanır ve birnde görüşürüz:)

mummy dedi ki...

Ayça,
Çok teşekkürler katkın için..Çok güzel ifade temişsin aslında Hilal hanımın da dediğini..Önce kendimize uygulamak,çocuklara yansıması zaten çok hızlı oluyor ondan sonra..

Sedef,
teşekkür ederim.

Nuran rica ederim..Sen işin büyük kısmını yaptın zaten:)Bir kez daha teşekkürler..


Yeliz ve Özlem rica ederim,faydalı olduysa ne mutlu:)

Banu,
teşekkürler..Dediğin çok doğru evde sınıf ortamı yaratmamız zaten imkansız,felsefeyi iyi anlayabilmek ve hayata geçirebilmek kısmı..Ama görüntülerinize çok özendik bilesiniz:)

NUrşen ve Ö.Tuna'nın annesi rica ederim..

mummy dedi ki...

Esinciğim,
Bidaha olursa dürterim seni o zaman:)

Zeynepçiğim,
Uzak demeden gel bidahakine,açık kapın var burda,çok samimiyim..Gerçekten aslında ben de seminerde bunu farkettim desem (Karşılıklı ukalalaşsak,birileri de bunu post konusu yapar hem malzeme çıkar hehe:))Yani tam uyguluyorum demek değil de söylediğim evet felsefeyi kavramışım ve elimden geleni de yapıyorum bu konuda dedim seminerden sonra..Ama ben okul kısmına da çok özendim seminerde,bol da dua ettim içimden:) Böyle bir kreşe gönderme fırsatım olsun diye:)

SErmincim,
evet ödül kısmı benim de kafamda muallak konulardan biriydi..Hilal hanım çok güzel açıkladı bunu..Sınıfta kullanılmaması çok mantıklı geldi bana..

Şule,
rica ederim..Evet bahsettiğim nedenden dolayı karşı çıkış o dönemde M.M hikaye va masallara..

Sevgiler herkese...

sirâr dedi ki...

Esracım sana yakışır bir yazı.Emeğine,ellerine sağlık!.Gitmedim ama ne kadar şanslıyım ki seni her hafta görebiliyorum :))

e. t. dedi ki...

Montessori bloğundan geldim buraya.
İyi ki bu seminere gitmiş, iyi ki not almış, iyi ki bu notları mont.bloğunda paylaşmışsınız.
yoksa bloğunuzdan ve sizden bihaber olackatım ;)
tekrar ellerinize sağlık.
hakikaten öz bir yazı olmuş.
sevgilerimle.
esma

Mafalda dedi ki...

çok güzel bir blog!!! Ben ispanyolum, Istanbul´a gidyorum çocuklarim için, Montessori okullu bilyor musunuz?
Tukçe konusmaya konusmaya unutum, afedersiniz,

Tesseküler